Vad kan man göra för en grönare transport

Postat av Sixten on dec 8, 2019 |


Miljödebatten har aldrig varit hetare. Med allt större påtryckningar från bland annat EU, men även från befolkningen generellt, finns just nu ett stort initiativ för att ställa om för att bli mer klimatsmarta. Agenda 2030 och klimatmålen för 2050 innehåller mycket gällande att minska på koldioxidutsläpp och till och med bli klimatneutrala eller klimatpositiva. För att detta ska vara genomförbart krävs det att alla, både företag och privatpersoner, bidrar till denna omställning. Det finns många områden där det går att göra skillnad och ett av de mer diskuterade är transportsektorn.

Grön transport

Mycket av diskussionen idag när det kommer till fordonsindustrin handlar om att ställa om från fordon drivna av fossila ämnen till bilar som drivs av el istället. Elbilar, elbussar, ellastbilar, eltåg, elbåtar. Till och med elflygplan har diskuterats. Detta är givetvis ett enormt kliv i rätt riktning. Samtidigt så finns en risk att vi trampar snett om vi inte är försiktiga. Bara för att ett fordon drivs av el behöver det inte betyda att det är miljövänligt.

En viktig komponent är hur elen har framställts. Kommer den från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten? Eller kommer den från de enorma kolkraftverken som växer i Europa för att ersätta de kärnkraftverk som stängs ner. Och är det rätt att stänga ner kärnkraftverken? Effektivare sätt att utvinna 100 % ren energi finns inte. Samtidigt, hur ska vi ta ansvar för att ta vara på det radioaktiva avfallet?

En annan viktigt aspekt när det kommer till elfordon är hur är dessa tillverkade. Och hur påverkar detta klimatet? En elbil innehåller en ofantlig mängd koppar. Hur har den framtagits? Och batterierna som fordonet ska få sin kraft från. Hur har detta tillverkats? Hur ska vi ta vara på dem då de tjänat sin livstid. Och vad har det för påverkan på miljön att byta ut dessa med jämna mellanrum? Detta är frågor som tiden kommer få avgöra. Om vi tittar på hur bensinbilar utvecklats de senaste 30 åren så kan vi se att de ständigt förbättras. Varför skulle inte elbilen fortsätta i samma anda?

Ett transportmedel som tyvärr får lite för lite uppmärksamhet är den egna kroppen. Om fler skulle promenera eller cykla skulle det minska klimatavtrycket från transportsektorn något enormt. Visst att inte alla kan gå eller cykla till jobbet varje dag, men alla skulle kunna gå eller cykla en bit. Här har politiker väldigt stor inverkan då de behöver skapa en infrastruktur som premierar gående och cykel över bil.

Flygskam

På senare år har termen flygskam börjat användas. Det betyder att personer som flyger borde skämmas eftersom flyg släpper ut mycket koldioxid i luften. Detta har tyvärr fått väldigt stor uppmärksamhet och genomslag. En normal reaktion bland människor är att peka ut vad som är fel. Varför inte istället försöka hitta det som är rätt?

Flera flygbolag, bland annat SAS, arbetar för att ställa om mot ett grönare flyg. Så istället för att bojkotta flyg helt och hållet, hade det inte varit bättre att välja bort de bolag som inte arbetar mot en grönare omställning? Så får vi en grönare transport samtidigt som vi behåller fördelarna som finns med flyget. Snacka om att både ha kakan och äta den med.