Transportera mindre, köp lokalt!

Postat av Sixten on Apr 4, 2022 |


Att köpa lokalproducerat har varit trendigt under de senaste åren. Det är anledningen varför det har väckts en debatt kring vare sig vi borde omfamna globaliseringen och köpa billig mat från hela världen, eller stötta våra lokala bönder och köpa vår mat från Sverige, och kanske helst – från vår egen kommun! Men hur påverkar det egentligen vår miljö om vi väljer att köpa lokalproducerad mat?

Köp lokalproducerad mat

En av de viktigaste aspekterna till varför du borde köpa lokalproducerad mat är därför att de reducerar vad som kallas ”mat-milen”. När du köper din mat lokalt så köper du endast mat som har producerats i ditt närområde. När du köper din mat som inte är lokalt producerad i din lokala butik så köper du ofta istället mat som har färdats flera hundratals mil innan den kommer till din tallrik. Genom att skära ner på ”mat-milen” så reducerar du det fotavtryck din mat gör på de globala utsläppen. Lokalproducerad mat kräver inte massor av koldioxidutsläpp som följd av att det måste transporteras flera hundratals mil. Det kräver inte heller lika stor användning av bensin och minskar därför på luftföroreningarna. Det krävs inte heller flera olika transporteringsfabriker, förpackning, konserveringsmedel, nedkylning och liknande då maten alltid finns i din närhet.

I din närhet

Lokala företag producerar alltid din mat i ja, din närhet! Det ä enklare för dem att ta sina produkter till sina kunder då de alltid är i närheten. Ta lantbrukare till exempel. Konsumenter har ständigt en närhet till deras lokalproducerade grödor utan att behöva lämna sin stad. Och i takt med att allt fler matvarubutiker väljer att köpa in mer lokalproducerad mat är ofta den inte mer än en kort cykeltur bort. Med mat som köps in från utlandet så behöver du istället åka ut till stora industrilokaler i utkanten av städerna där maten har transporterats tusentals mil innan de har kommit dit. Sedan har de varit nerkylda under långa perioder vilket gör att maten inte är lika fräsch som den som du köper lokalt.

Färskare produkter

Genom att köpa och äta lokalproducerad mat så får du även mat som är färskare och med fler näringsämnen.  Många lokala producenter är stolta över att de håller sina produkter organiska och utan bekämpningsmedel. Inte bara är det bra för konsumenten, utan det är även bra för miljön. Att hålla giftiga kemikalier borta från jorden är bra för mångfalden i jorden och är viktigt för att jorden och de små insekter som hjälper att förnya jorden år efter år att hålla sig vid liv. Med kemikalier i jorden så dör mångfalden istället ut. Det är även mindre spill hos lokala producenter då de alltid är i närhet till konsumenten. Det hjälper också djurlivet i ditt närområde samtidigt som du stöttar de lokala bönderna. När du köper lokalproducerad mat, stöttar du lokala bönder och producenter. Med din hjälp så kan de producenterna fortsätta hålla sin verksamhet i gång. Du har kanske följt debatten huruvida priserna på mjölk bör höjas med en krona för att stötta svenska bönder.

Färskare produkter