Olika sätt att frakta varor på

Postat av Sixten on aug 25, 2019 |


Det finns ju väldigt många sätt att frakta varor på beroende på vad det är man ska skicka. Allt beror ju på vad det väger, om det är litet, stort eller skrymande. Men också på om det är ömtåligt eller om det ska var kylt eller klarar sig bra i rumstemperatur. Det kan ju också vara så att det måste hålla en viss värme. Eller att det kanske ska skickas till andra sidan av jorden. Kanske måste det vara framme inom en viss tid och då får man ta hänsyn till det också.

Vanligaste fraktsätten

Första världens elbåt

De vanligaste är via tåg, båt, flyg eller lastbil. Om man väljer att skicka med tåg så är det oftast gods som behöver en längre sträcka men det är också den transport som är miljövänligast och som kan transportera mest gods på land. Väljer man att använda sig av båt istället så är det ju oftast att det ska utomlands och kan ta flera veckor innan det kommer fram. Men det går ju även att transportera lastbilar med gods på båtarna som sedan kör det vidare när fartyget har lagt till i hamn. Oftast är det stora containrar som lastas och ställs på båten om det ska långt bort.Skulle man välja att frakta med flyg så blir det betydligt dyrare än med båt men det tar i regel bara en dag att komma fram jämfört med dagar eller veckor med båt. Samt att en båt eller ett tåg kan ta så mycket mer och tyngre gods än vad ett flygplan kan göra. Ska inte godset så långt eller om det bara ska transporteras inom Sverige så är det ofta att det transporteras med lastbilar. Det finns ju heller inte järnvägar överallt och då är det lastbilar som gäller. Ska man transportera livsmedel så kräver det även lite andra sker än bara själva transporten. Det ska finnas mätinstrument så att man har koll på temperaturen så att det inte blir förstört under resans gång. Sedan finns det även pipelines som är ett annat transportsätt om man ska transportera gaser eller vätskor. I dessa pipeliners är det vanligt att man fraktar råolja. För att alla ska bli nöjda och få sina gods hela och i förväntat skick är det därför av yttersta vikt att man väljer rätt sätt att frakta.

Miljö

Om man ska frakta så miljövänligt som möjligt så kan det komma att kosta lite mer tyvärr. Man kan ju tycka att eftersom de är en så viktig sak så borde det vara billigare för att få alla mäniskor att göra så. Men tyvärr är det inte alla som har råd med det och då blir det att man väljer det billigaste sättet som kanske också är det minst miljövänliga. Man kan ju hoppas på att det i framtiden blir billigare eller att man kan få det subventionerat av staten på något vis så att alla har råd att skicka miljövänligt. Men till dess får vi alla kämpa vidare med våra val av transport. Viktigt är kanske att man åtminstone tar reda på vad det skulle kosta att få det skickat så miljövänligt som möjligt och därefter tar ett beslut.