Miljövänlig transpor

Postat av Sixten on Mar 11, 2022 |


Hur miljövänligt är det egentligen att frakta med fartyg? Vi har länge intalat oss att det inte finns några alternativ till att frakta via båt – och med flyg, tåg och lastbil som alternativ tycks det fortfarande stämma. Men frågan är väl värd att undersöka närmare för att se hur stort avtryck våra transporter till havs egentligen lämnar. Samtidigt kan vi se att det tillkommer allt mer miljövänliga fartyg till sjöss. Drivna av solpaneler, kärnkraft och i vissa fall vindkraft ska dessa nya typer av supermoderna transportfartyg hålla kvar vår transport till havs till den primära formen av transport i världen när det kommer till gods och varor.

En trogen tjänare

Handelsfartyg den trogna tjänaren i tider av global handel lämnar ett massivt miljömässigt fotavtryck. Runt 90% av vad vi konsumerar i Sverige har importerats, och de allra mesta kommer hit med fartyg. Och nu pratar vi inte bara konsumtionsvaror som TV, telefoner, utan även torkad mat som havre, kål och bensin. Industrin är ansvarig för en miljard ton koldioxid per år – lika mycket som hela Tyskland släpper ut! Men det vi kan inte komma undan att det är ett mer klimatsmart alternativ att frakta via båt än via flyg. En nysläppt studie visar att två ton gods om ska fraktas 5 000 kilometer motsvarar 150 kg av CO2, motsvarande siffra för flyg är 150 kg CO2 på samma sträcka. En tydlig skillnad alltså. Det är osannolikt att en importör – och genom det en konsument – kan garantera ett ”litet” skepp. Inte heller kan vi bekräfta en direkt linje, vissa fartyg undviker att följa miljöavtal som de flesta etablerade företagen använder sig av.

Finns fler miljövänliga alternativ

Men det finns mer miljövänliga skepp idag. Under 2009 gjorde ett solardrivet fraktfartyg sin jungfrufärd. Men på grunda av de stora investeringskostnaderna är det få rederier som gör sig besväret i att investera i mer miljövänliga alternativ. Därför fortsätter flera företag att producera liknande skepp som de tidigare har gjort. Det går inte att förneka att vi mellan 2007 och 2012 såg en enorm minskning av utsläpp. Mycket hade att göra med finanskrisen som utspelade sig mellan de åren som i sin tur ledde till en minskad konsumtion och därigenom en minskad import/export. I dagens högkonjunktur – i alla fall i Sverige – ser vi däremot hur utsläppen än en gång ökar och i takt med att vi konsumerar allt mer.

Arbetare sätter press

En annan fråga som har vuxit fram är arbetsvillkoren under vilka sjömän arbetar under. Under 2006 gick en av Storbritanniens största fackföreningar för sjömän gemensamt ut och krävde bättre villkor för sina medlemmar. Att arbeta till sjöss är att arbeta som en av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden där dagarna ofta är fyllda med osäkra arbetsvillkor, långa dagar med övertid utan ersättning och temporära anställningar. Tillsammans med sina arbetare gick de ut i strejk under 2008 och lyckades få igenom många av sina krav. Dessvärre är många av företagen som äger fartygen registrerade utomlands varför det är svårt att få igenom alla krav.