Klimatkompensation vid transport

Konsekvenserna av hur vi missköter vår miljö blir allt mer påtagliga. Allt fler krav ställs på företag från konsumenter kring transparens, minskat koldioxidutsläpp och att de ska vara så hållbara som möjligt. Lyckligtvis är många företag lyhörda för sina konsumenters efterfrågan och söker anpassa sig i största möjliga mån för att kunna tillfredsställa deras kunders behov. Dock är det inte alltid så lätt att vara helt och hållet hållbar, särskilt inte om företaget består av flera olika led och underleverantörer. Att företag vill vara hållbara i alla led är otroligt positivt, men tyvärr är det lättare i teorin än i praktiken. Allt fler människor tenderar att konsumera online istället för i fysisk butik och allt fler företag går mer eller mindre helt över till e-handel. Att ha en verksamhet som endast befiinner sig online behöver förstås inte vara alldeles för problematiskt. Många gynnas av e-handel då hemleverans är oerhört eftertraktat. Särskilt i mindre städer där avståndet till citykärnan eller stadens centrum är längre ifrån hemmet.

Hur kan e-handeln vara klimatsmart?

klimatsmarta leveransmetoder

I den bästa av världar borde det gå att tillhandahålla klimatsmarta leveransmetoder. Då talar vi verkligen klimatsmart. Många företag idag påstår sig vara det då de har så pass högt tryck på sig från sina konsumenter att de inte kan annat än försöka vara så hållbara som möjligt. Frågan är dock om de verkligen går den extra milen för att göra detta eller om de endast vill se ut som att de gör det. Det är dock viktigt att förstå att företag inte gärna lurar sina kunder men faktum är att allt fler stora företag tar till olika sorters genvägar för att verka så pass hållbara som möjligt. Det är inte lätt för ett gigantiskt multinationellt företag som är helt beroende av e-handel att kunna bestämma allt i alla logistiska led, hur alla deras underleverantörers verksamheter ska skötas och exakt hur transporten ska gå till. Men det är inte heller omöjligt. UPS är ett av många leveransföretag som har börjat sätta tydliga mätbara hållbarhetsmål som innebär att de ska minska markant på deras koldioxidutsläpp innan 2025. I större städer har allt fler cykelbud, elbilar och liknande transportmedel utökat sina verksamheter för att kunna möta efterfrågan från de allt mer medvetna konsumenterna.

Du kan förändra mer än du tror

Om ditt företag dock är ett multinationellt, gigantiskt företag där du har svårt att påverka i alla led, kan en idé vara att införa olika initiativ för att på något sätt kunna kompensera för hur företaget påverkar miljön negativt i transportsammanhang. Detta skulle till exempel kunna röra sig om att plantera träd i regnskogen för varje mil leveransfordon måste köra på bensin eller diesel. Ett annar alternativ skulle kunna vara att anordna ett event för att samla in pengar till miljövänliga ändamål. Eller varför inte donera en summa till organisationer såsom Take 3 for The Sea för att visa att var tredje förpackning som komposteras bidrar till en mer hållbar miljö? Möjligheterna för att klimatkompensera är många, men det allra bästa vore ju om du slapp kompensera och kunna vara hållbar genom hela ledet. En liten droppe i havet kan bilda många ringar på vattnet, så tänk även på att minsta lilla grej du gör idag kan bidra till att allt fler företag väljer klimatsmarta transportlösningar i framtiden!