Hur ska vi frakta mer i framtiden?

Postat av Sixten on Mar 22, 2022 |


De mesta av våra konsumtionsvaror runt omkring vid ett givet tillfälle – vare sig det är en produkt, handelsvara, eller ett råmaterial – har fraktats hit via båt. För att på ett enkelt och säkert sätt få det från var ett produceras, skapas eller skördas till var de ska användas eller konsumeras, färdas allt detta via en av de många båtarna ute till havs. Och det händer tusentalsgånger om dagen, på en av de tiotusentals fartygen som åker mellan hamnar runt om på jorden.

90% av globala handeln

Idag står fartyg för 90% av den globala handeln vilket motsvarar nära 11 miljarder ton av saker varje år. Men båtar och hamnar är bara en del i helhetsbilden. Flyg, tåg, lastbilar, varuhus, kylskåp och leveranspersonal – det internationella systemet för att transportera gods är ett integrerat sätt i våra liv under 2000-talet. Och häri finner vi också en möjlighet att reducera våra klimatutsläpp.

Storlek på fartygen

De nästan tio miljarder ton som fraktades runt om på vår planet under 2017 motsvarar två tredjedelar mer än vad som fraktades under 2000. Det bero på att konsumtionen runt om i världen har ökat, och att vi idag är mer benägna att konsumera jämfört med perioden under finanskrisen 2007. Samtidigt ökar det generella välståndet på delar av världen, i takt med att det föds och finns allt fler personer på jorden – ju fler vi är, desto mer konsumerar vi.  Det har beräknats att fraktfartyg motsvarar ungefär 3–4% av vårt totala koldioxidutsläpp. Mer än 47 000 stora fartyg hanterar majoriteten av de här varorna vilket av vikt till störst del består av råolja, kol, eller något annat material som vi använder för att bygga vår moderna värld. Ungefär 6 100 fartyg transporterar konsumtionsvaror som vi på ett eller annat sätt kommer att stöta på i våra butiker – som tv-apparater, datorer, eller kläder.

Gigantiska fartyg

De transporteras runt på gigantiska fartyg i standardiserade containrar något som har dramatiskt transformerat sättet vi fraktar på idag. Idag sköts allt via mekaniska robotar som genom robotarmar transporterar av, och på, dessa massiva containrar. Att det finns en internationell standard för vilken storlek containrarna ska ha har gjort att det får plats fler containrar på ett givet fartyg, som i slutändan effektiviserar transporten globalt. Idag kan en låda bananer transporteras från Sydamerika till USA på ett par timmar. Men utsläppen för att transportera en låda bananer är mer komplex. Dessa gigantiska fartyg använder mer än 110 ton olja per dag och det kan ta upp till två veckor att färdas från en kontinent till en annan. Och att det transporteras internationellt gör att det är svårt att reglera och sätta upp regelverk för de globala rederierna. Att kontrollera och mäta utsläpp och sätta en standard är ett långt arbete. Men bortom diskussionen om klimatutsläpp går det inte att förneka att den ökade globaliseringen och utökade handeln har öppnat upp för arbetstillfällen för allt fler personer. Idag importerar Sverige runt 70% av alla sina konsumtionsvaror.