Framtidens transport

Postat av Sixten on Maj 5, 2018 |


Hur vi transporterar oss själva, varor och gods, har förändrats markant under de senaste tvåhundra åren. Men sedan dess har det stått ganska stilla. Visst, tåg och bilar har förbättrats drastiskt sedan de introducerades under 1800-talet. Men vi förlitar oss än idag på de här förlegade metoderna av transport. Under de kommande 30 åren kommer vi däremot att få se stora förändringar i teknologin kring hur vi transporterar oss – framför allt om vi jämför med förändringarna vi har sett under de senaste 100 åren. Ian Person är en ingenjör som har berättat några av de stora förändringar som väntar runt hörnet. Han hintar bland annat om förarlösa bilar, och hyperloop-tåg som några av de största förändringarna som väntar. Men det finns mycket mer än det som kommer att förändras menar han. Under de kommande 30 åren förutspår han en verklighet där personer kan åka till rymden som vi idag åker till andra kontinenter. Men även mycket mer än så.

Hyperloop & flygande bilar

Faktum är att flera företag redan har påbörjat prototyper kring hur vi kan resa med hyperloop. Det är ett system i vilket vagnar transporteras i vakuumrör som kan resa i uppemot 600 kilometer/h. Redan nästa år kan de vara aktuella att tas i kommersiell drift. I Kalifornien finns det redan ett företag som har kommit väldigt långt och de har prototyper som ska sättas i drift redan under 2020. Pearson menar att under 2050 kommer det här sättet att transportera sig vara normalt. Men det finns även flera företag som arbetar intensivt med att utveckla morgondagens bil – och den kan flyga. AeroMobil 3.0 vittnar precis som det. De har redan börjat utveckla en prototyp men Pearson förutspår att det inte kommer att bli ett populärt sätt att transportera sig med på grund av de rådande utmaningarna när det kommer till säkerhet. Men den flygande bilen menar han, kommer ha möjlighet att flyga ovanför marken på vilken höjd som helst men att den inte kommer att kunna flyga på samma sätt som de skildras i vissa Hollywood-filmer. Slutligen säger han att det förmodligen kommer att finnas flygande bilar men att det inte kommer att finnas särskilt många av dem.

Självkörande bilar

Pearson menar att inom 10 år så kommer det finnas självkörande bilar på så gott som varje kontinent på planeten. Men då har vi redan kommit ett steg längre. Faktum är att han tror att bilen kommer ha spelat ut sin funktion, och att vi istället kommer att äga ”lådor av stål” som transporterar oss dit vi ska. De kommer vi att kontrollera via våra telefoner. De här lådorna kommer i sin tur inte transporteras på hjul utan genom magnetfält som får de att flyta ovanför marken.

Hypersonic

Hypersonic-flygplan är också en av de futuristiska visionerna Pearson menar att vi kommer att se inom kort. Flygplan som tar oss till den yttre atmosfären och in i rymden utan problem kommer att göra det möjligt för allt fler att ta sig in i rymden och att resa till andra planeter. Idag är problemet med att resa ut i rymden till stor del kostnaden, och det beror till stor del på att man endast kan använda sig av en rymdraket en gång. Men genom att utveckla system som går att återanvända så kommer vi att kunna göra det möjligt för ännu fler att resa ut i rymden menar han.