Fraktmetoder i vardagen

Fraktmetoder i vardagen

Det är smidigt att handla i vår vardag, man går in i butiken och plockar de varor som man vill ha och betalar för dem. Vilket är mycket behändigt och enkelt, men frågan är hur kommer alla dessa varor till butiken? Hur ha de blivit transporterade och fraktade? De flesta har inte ens tänkt tanken på hur detta sker, men det krävs dock ett antal metoder för att frakta de varor som man vill ha. Det finns nämligen ett antal olika typer av fraktmetoder för att transportera åtråvärda och nödvändiga varor runt om i världen.

Vanligaste metoderna för frakt

En av den mest förekommande metoden för frakt är att transportera gods i containers på stora lastfartyg som far kors och tvärs över de sju haven. Containrarna kommer med lastbilar till hamnarna för att lossas och lastas världen över. Fraktfartygen är till brädden fyllda med containers som i sin tur är fyllda med olika varor och gods. När fartyget når hamnen lastas containrarna av för att sedan hämtas av trailers. Därefter körs containrarna till antingen slutdestinationen eller till ett lager där godset antingen lagras eller delas upp för att sedan levereras till kunder.

Containers kan också fraktas med tåg och flyg, men är inte lika effektivt transportmetod som de stora fraktskeppen är. En container kan innehålla olika typer av gods, allt från leksaker, bilar, maskindelar, till skaldjur, frukt, leksaker, skor och fisk. Även tungt gods fraktas vanligtvis på fraktfartyg som exempelvis tunga maskiner som används inom tillverkningsindustrin, vindkraftverk och liknande. Det går även att frakta gods på annat sätt till sjöss, som till exempel bulklast och bulklastning går att göra på olika sätt. Ett exempel är att lasta varor på pallar som därefter lyfts ner i lastrummet på fartyget med hjälp av lyftkranar. Lasten kan bland annat vara olja, salt eller skrot av metall. Bulklast är alltså sådan last som inte transporteras i fraktcontainers.

Andra transportsätt för gods

Andra transportsätt för gods
Andra transportsätt för gods

Självklart finns det även andra sätt att transportera gods på, såsom exempelvis kyl- och frystransporter. I dessa lastbilar är det ett kyl- eller fryssystem som ser till att varorna är kylda eller frysta under tiden de fraktas till den slutliga destinationen. Denna typ av metod för transport används mestadels för mat och dryck som levereras till matvarubutiker av olika slag. Förutom dessa speciella lastbilar så fraktas också varor på godståg, som de allra flesta förmodligen ha sett tuffa genom i Sverige. Det är vanligt att transportera stål, trä och kol via järnväg som sedan levereras direkt till fabriker där godset förädlas eller används för uppvärmning.

Varor transporteras även med hjälp av fraktplan. Dessa plan är en kombination av passagerar- och fraktplan, men givetvis finns det flygplan som enbart fraktar varor. Varorna kan då vara packade på pallar, löst eller i containers. På vägarna finns lastbilar med olika gods, men det går även hitta mindre bud- och transportbilar från företag som exempelvis DHL och Fed-Ex. Inom städer används cykelbud för att frakta smått gods korta sträckor eller mindre budbilar som kör lokalt för olika budfirmor. Således finns det många olika sätt att transportera varor som hittas i butiker eller man får hemlevererat.