Förhistoriskt fraktande

Postat av Sixten on Jan 20, 2022 |


Under den här perioden använde Romarna av de fördelar som kom med frakt via sjöfart. Romarna hade stora kommersiella fartyg och dåtidens bästa handelsfartyg som hade möjlighet att resa genom medelhavet en gång i månaden. Faktum är att transportera lågkostnads varor som vete och byggnadsmaterial kunde transporteras till en kostnad så låg som sexton gånger lägre än om det fraktades via land.

Romarna och araberna

Romarna expanderade sina handelsvägar genom att resa till indiska oceanen och södra Asien var de hade möjlighet att handla med de regerande dynastierna. Men att dessa handelsfartyg klarade de långa sträckorna berodde framför allt på att hade börjat eskortera handelsfartygen med krigsfartyg som skyddade dem mot pirater. Att stoppa attacker från piraterna var det huvudsakliga skälet till att det gick att åka längre sträckor. Det är värt att komma ihåg att det är under den här tiden fanns det betydligt fler pirater som ägnade sig åt att plundra på haven än vad det gör idag.  Under 600-talet fram till 1200-talet dominerade araberna världens handelsvägar. De började att handla med Asien, Afrika och Europa. Men då endast ett par åar i de islamska regionerna av imperiet gick att segla genom var dessa något de skyddade väl. Araberna hade också möjlighet att färdas över öppna hav genom deras nya kunskaper om navigation, och genom det drastiskt sänka tiden det tog att transportera varor mellan länder och kontinenter.

1400-talet fram till 1800-talet

Många århundraden senare var det dags för Europa att dominera handelsvägarna. Med otroliga förbättringar i så väl navigation som skeppkonstruktion kunde länder i nordvästra Europa utöka sina handelsvägar över Atlanten och till Amerika. Nu kom nya exotiska varor in som tobak från Virginia och guld och silver från Mexico och Peru. Européerna tog vidare dessa varor till Asien där de handlade. Faktum är att under 1500-talet hade flera länder i Europa handelsvägar till Asien. England, Frankrike, Danmark och Portugal skapade ostindiska kompaniet. Men det mest lyckade var det holländska ostindiska handelskompaniet, vilket betraktas som det första internationella företag i världen. Det ostindiska handelskompaniet hade i princip monopol på kryddhandeln med en hamn i varje region. Men viktigare var transporten av människor. Mellan 1602 och 1976 transporterades över en miljon européer från Europa till Asien.

Europa kommer tillbaka

Det engelska handelskompaniet riktade istället sitt fokus mot Indien. Där handlade med varor som bomull, te och linnen. Deras inflytande i kontinenten och den infrastruktur de byggde ut i närområdet påverkade till stor del den kommande engelska kolonialiseringen i kontinenten. Trots att ostindiska kompaniet var extremt lyckad, hade företag gått i konkurs under mitten av 1800-talet. 1869 öppnades Suezkanalen vilket tillät enklare handel mellan Europa och Asien. De kunde nu åka mellan varandra utan att åka runt Afrika. 45 år senare öppnades Panamakanalen vilket knöt ihop Atlanten med Stilla Havet. Under 2008 färdades nästan 1 000 fartyg genom panamakanalen per dag, något som vittnar den omfattning handelsvägarna används inom. Idag transporteras nästan 85% av alla gods via havs. Och det är fortfarande ett av de billigaste och säkraste sätten att transportera varor över världen.