En ny handelsväg växer fram

Postat av Sixten on Feb 19, 2022 |


Vår traditionella syn på varor och tjänster förändras i rasande takt i tider av en global digitalisering. Idag genomför företag målgruppsanalyser online, de marknadsför sig online och skickar hem sina produkter direkt till din brevlåda. Och i centrum för detta är information och kunskap. Företagen behöver veta hur deras målgrupp ser ut, och även ges möjlighet att endast nå ut till dem med sina produkter. Framtiden kommer att vara kunskapsbaserad. Men rör vi oss mot rätt riktning? Vad måste vi veta för att komma dit. Att förstå värdet av vår kunskap är ett viktigt första steg.

Ett nytt landskap

I takt med att allt fler länder har återhämtat sig från den senaste finanskrisen för ett decennium sedan som har följts upp med en period av återhämtning kan vi se hur fyra trender växer sig starkare. Vetenskap, teknologi och innovation. Först och främst en framtakt av innovation genom en ökad riskmedvetenhet hos investerare och riskkapitalister, följt av en strukturell förändring av informationsrevolutionen då vi rör oss mot en ett nytt konsumtionslandskap genom mobila enheter och e-handel som når nya nivåer varje år. Detta tilläts få ett allt större fotfäste genom de utökade möjligheterna att använda sig av konsumtionsdata. Detta beror till viss del genom utvecklingen av teknologin som hämtar in data, och andra krafter som leder till en utökad specialisering mot en ny form av konsumtion. Slutligen leder detta till en allt fler användningsområden av kunskapsbaserat kapital, så som forskning och utveckling, särskilda skickligheter, varumärken och organisationsstrukturer.

Fyra nya trender

Dessa fyra trender är sammanvävda med varandra och förstärker även varandra. Kombinerat kräver de av oss att förändra vårt sätt att se å vår ekonomi, och vilka regelverk som är möjliga och användbara för en ny digital era. Vi har redan sett förändringar i ett par områden, så som skatteinsamling på global basis, på konkurrensanalys, marknadsmöjligheter, handel och utveckling av teknologi. De erbjuder också nya möjligheter, i takt med att de nya teknologierna går att använda i en bredare skala. Vi har redan sett detta ske i viss mån med alla tech-giganter som tar ett allt större fäste på en global marknad.

Tech-giganter tar sitt fäste

Samtidigt som forskning och utveckling hämmades av finanskrisen, finns det undantag som har klarat sig undan de värsta påföljderna. Till exempel informations- och kommunikationsteknologi är flera aktörer har vuxit sig allt större i kölvattnet av finanskrisen. Tech-giganter som Facebook, Twitter, Google och e-handelsplattformar som Amazon och Alibaba har alla blivit en allt mer central del i företags marknadsföringsstrategi. I många fall är det även mer en regel att använda sig av dessa för att nå ut till sin målgrupp, än ett undantag.  Det är kombinationen av ett allt större användande av smartphones och trådlöst internet tillsammans med ”cloud”-tjänster som visar att i framtiden väntar än större strukturella förändringar. Möjligheten att lagra, dela och sälja större mängder data optimerar i slutändan produkten och gör det enklare för e-handlare att nå ut till sina kunder.  Vad vi ser idag är bara början på en förändring som kommer att fortsätta under de kommande 100 åren.