Fraktmetoder i vardagen

Fraktmetoder i vardagen

Det är smidigt att handla i vår vardag, man går in i butiken och plockar de varor som man vill ha och betalar för dem. Vilket är mycket behändigt och enkelt, men frågan är hur kommer alla dessa varor till butiken? Hur ha de blivit transporterade och fraktade? De flesta har inte ens tänkt tanken […]

Fortsätt läsa
Einride och hållbar transport

Einride och hållbar transport

När man studerar hållbar transport så inser man snart att det är en djungel kring åsikter om vad det faktiskt innebär. Transport är de flesta införstådda med vad som menas, men när det kommer till hållbarhet och främst hållbar transport så är det svårt att hitta en gemensam definition. Vad är egentligen hållbarhet och varför […]

Fortsätt läsa

Vad kan man göra för en grönare transport

Miljödebatten har aldrig varit hetare. Med allt större påtryckningar från bland annat EU, men även från befolkningen generellt, finns just nu ett stort initiativ för att ställa om för att bli mer klimatsmarta. Agenda 2030 och klimatmålen för 2050 innehåller mycket gällande att minska på koldioxidutsläpp och till och med bli klimatneutrala eller klimatpositiva. För […]

Fortsätt läsa

Förnybar energi inom transport

Idag blir frågor som rör miljön allt viktigare och människan försöker hela tiden att hitta nya och bättre vägar till både att transportera sig själv och varor. Transport via järnvägen är ett väl beprövat sätt att transportera produkter långa sträckor genom landet. Det genererar inte några utsläpp och tunga stålbalkar kan med enkelhet transporteras från […]

Fortsätt läsa

Klimatkompensation vid transport

Konsekvenserna av hur vi missköter vår miljö blir allt mer påtagliga. Allt fler krav ställs på företag från konsumenter kring transparens, minskat koldioxidutsläpp och att de ska vara så hållbara som möjligt. Lyckligtvis är många företag lyhörda för sina konsumenters efterfrågan och söker anpassa sig i största möjliga mån för att kunna tillfredsställa deras kunders […]

Fortsätt läsa

Leverans av varor

Vad du än ska köpa eller beställa så måste du ha någon typ av varuleverans, det kan handla om en matbutik som tar in vissa varor från utlandet, eller bara en butik som ska ha varor ifrån andra sidan av Sverige bara. Hur gör man och hur funkar det När en matvarubutik ska ha in […]

Fortsätt läsa

Vad är logistik?

Logistik spelar en viktig roll för företagets utveckling och lönsamhet och den utvecklas, förfinas och förbättras hela tiden. Ordet logistik kommer från de militära behoven att kontrollera tillförseln av exempelvis drivmedel, mat och ammunition i stora mängder för att specifika behov ska tillfredsställas vid olika frontavsnitt, vare sig de är planerade eller ett pågående anfall.

Fortsätt läsa

Framtidens transport: del 4

Det här är den sista delen av vår artikelserie om framtidens teknologi. Och hur vi tar oss från punkt A till punkt B har förändrats snabbt under de senaste åren. Flera innovationer inom så väl kollektivtrafiken som privat-transport har skett i rasande takt under de senaste åren. Vi har sett en utveckling av hur våra […]

Fortsätt läsa

Framtidens transport: del 2

Hur kommer vi att transportera oss i framtiden? Efter flera sekel av att vi har använt oss av samma transportmedel som vanligt: tåg, bil, båt och flyg, kan framtiden komma att te sig annorlunda. Men hur kommer vi egentligen att transportera oss om fem år, om tio år, och om tjugo år? I den här […]

Fortsätt läsa